Bydlení

Kdo může svévolně vstoupit na váš pozemek?

Osobní vlastnictví je nedotknutelné, ovšem ze zákona existují některé výjimky. V případech vstupu na soukromý pozemek, do domu nebo do bytu to platí v některých situacích pro policii, hasiče, pracovníky ČEZ, ale i další úředníky či jiné osoby.

Nejde-li však o bezprostřední ohrožení života, musí to majiteli dopředu oznámit. Právo přístupu na cizí pozemek mají ze zákona ještě spojaři, stavební a jiní úředníci, zeměměřiči, vlastníci vodovodu, kanalizace nebo sousedního rybníka či přehrady. V určitých případech dokonce i myslivci.

Jak je to s energetiky?

Podle energetického zákona musí mít energetici možnost přístupu k měřícímu zařízení i neměřeným částem odběrného elektrického zařízení kvůli kontrole, údržbě, výměně či jeho odebrání. Podobně jako spojaři musí mít umožněnu možnost odstraňovat na cizích pozemcích stromy a jiné porosty, ale musí o tom vlastníka předem informovat.

Stejně musí postupovat držitel licence na rozvod tepelné energie, kterému energetický zákon navíc ukládá maximálně chránit práva vlastníka a po ukončení prací vše uvést do původního stavu. Pokud to není možné, tak alespoň do stavu, který odpovídá předchozímu účelu či užívání nemovitosti.

Největší práva má policie

Pokud existuje oprávněná obava či hrozba ohrožení života, zdraví osob, nebo větší škody na majetku, mohou policisté otevřít dům, byt, či jiný prostor, vstoupit dovnitř a provádět nezbytné kroky. Některá z těchto oprávnění má i městská či obecní policie (například, když předpokládá, že uvnitř je mrtvola).

Práva ostatních subjektů

Bez souhlasu majitele může na cizí pozemek vstoupit také exekutor, a to i bez policie.

Hasiči mohou vstoupit na pozemek nejen při hašení požáru, ale i při kontrole protipožárních opatření nebo v rámci cvičení.

Stavební úředníci mají přístup na cizí pozemek při zjišťování stavu stavby či pozemku, ovšem jen se souhlasem majitele, pokud nejde o ochranu života, zdraví nebo bezpečnost osob. Právo vstupu mají stavební úředníci také když to vyžaduje údržba a obhospodařování sousedních pozemků a staveb. V případě sporu může stavební úřad vlastníkovi nařídit, aby ze svého pozemku umožnil provedení prací na sousední stavbě.

Po předchozím oznámení mají právo vstupu na cizí pozemek také zeměměřiči při výkonu své práce.

Případy krajní nouze

Na cizí pozemek může vstoupit třeba i soused při hašení požáru. Nikdo neodpovídá za způsobenou škodu, pokud odvracel hrozící nebezpečí, které nevyvolal. Majitel se může bránit, ovšem přiměřeným způsobem. To znamená, že nemůže použít legálně drženou zbraň jen proto, že někdo neprávem překročil hranice jeho pozemku. Nejlepší obranou je zavolat policii, vše zdokumentovat a zajistit svědky.