Investice

Znáte tyto bankovní produkty?

Spořící účet, úvěr, hypotéka a další bankovní produkty jsou notoricky známé. Málo se však ví o těch méně známých. Proto stojí zato vědět, o jaké jde a k čemu slouží.

13

Depozitní směnka

Jedná se o směnku sloužící k jednorázovému zhodnocen volných peněžních prostředků. Jejím výstavcem a tedy i dlužníkem je banka, která ji vystavuje ve prospěch klienta. Ten za tuto směnku zaplatí částku nižší než směnečná částka. Depozitní směnka je nepřevoditelná a deponovaná po celou dobu své splatnosti u příslušné banky. Je určena pro movité klienty a minimální částka nutná k založení depozitní směnky bývá stanovena v řádu několika milionů korun.

Overnighty neboli vklady přes noc

Princip spočívá v tom, že klient si většinou odpoledne převede své volné finanční prostředky „na jednu noc“ na zvláštní, nadstandardně úročený účet a druhý den ráno jsou tyto prostředky převedeny zpět na původní konto. Podmínkou využívání vkladů přes noc je rámcová smlouva mezi klientem a jeho bankou, která upravuje režim zřizování a vedení těchto vkladů. Zjednodušeně řečeno, v rámcové smlouvě bývají stanovena pravidla:

  • nutný značný volný zůstatek na běžném účtu v řádu několika milionů korun
  • způsob jejich ukládání

V řadě případů jsou tyto účty zakládány na základě telefonického požadavku klienta, který do určené doby zatelefonuje na určené pracoviště centrály své banky nebo svému bankovnímu poradci. Toto opatření souvisí s tzv. řízením aktiv a pasiv dané banky. Ta totiž musí prostředky uložené na účtu overnight investovat tak, aby výnos z nich pokryl alespoň úroky, které za ně zaplatí svému klientovi.

Účty (notářských) úschov

Banky tyto zvláštní účty nabízejí především notářům, advokátům nebo exekutorům, kteří účty úschov využívají k ukládání peněz přijímaných od klientů do úschovy. Finanční prostředky uložené na účtech úschov jsou pojištěny v případě, že jeho majitel splnil povinnost své řádné identifikace (předložení OP nebo jmenovacího dekretu profesní komory).

Běžný účet pro složení základního kapitálu

Je určen pro podnikatele, kteří jej využijí v průběhu zakládání své společnosti. Vklady v českých korunách, nebo v eurech či také v amerických dolarech jsou ze zákona pojištěny. Po založení společnosti banka tento účet změní na běžný podnikatelský účet.