Doporučujeme

Zachytávejte zákazníky, kteří se zastavili krok přes kontaktem s vámi

Kontakt se zákazníky je dnes jednou z nejlepších možností, jak se můžete dostat k většímu počtu nových klientů a především, jak můžete udržet dobré povědomí o vaší společnosti napříč konkrétními skupinami lidí, kteří mohou být vašimi potencionálními zážitky.

V dřívějšku jsme nikdy neměli tolik možností, marketingových a strategických dat, jako je tomu právě dnes. A z toho důvodu také máme dnes možnosti, jak můžete zachytávat nejen potencionální klienty, ale především ty, kteří víceméně byli už krok od sjednání služby nebo nákupu produktu, ale neudělali jej. A takoví zákazníci mohou být právě ten nejlepší potencionální zdroj.

Jak můžeme zjistit, kdo byl krůček od nás?

Data, která vám mohou takovou aktivitu prozradit, se budou na sto procent nejlépe dostávat z webového prostředí. Díky možnostem sledování aktivity klientů a získávání strategických a marketingových dat je dnes online reklama opravdu nejsilnějším a nejschopnějším nástrojem. A to nejen pro reklamu jako takovou, ale také pro generování leadů. Leady jsou konkrétně právě ti potencionální klienti, kteří se přiblížili ke kontaktu s vámi, ale nakonec k němu nedošlo. Jedná se tak o nejlepší sortu k opětovnému oslovení.

Leady mají velký význam ve světě reklamy

Už jenom samotná znalost toho, že leady existují jsou pro nás přitom velice důležitou věcí. Důvodů máme rovnou několik. Prvním je, že můžeme díky tomu zachytávat tyto klienty a pomocí různých komunikačních kanálů je můžeme opětovně oslovovat. Vedle toho jsou ale leady velice důležité také proto, že pokud je jich opravdu velké množství, tak můžeme zjistit problém s nedostupností nebo nepřehledností některých částí objednávky.

Call centra jako nejlepší možnost kontaktu

Zatím co mailingové kampaně nemusí být ani zdaleka optimální, tak zcela naopak call centra mohou nabídnout takovou efektivitu, jakou přesně potřebujete právě pro kvalitní oslovení zákazníků. Nemusíte přitom investovat peníze do vlastní struktury, protože externí call centrum dokáže řešit mnohem efektivněji a levněji problematiku takové komunikace, než vaše vlastní realizace řešení.