Doporučujeme

Jak na ekologickou likvidaci vozu?

Ekologická likvidace vozu spadá pod zákon o odpadech. Ten výrazným způsobem ovlivňuje a zpřísňuje služby, které se týkají likvidace autovraků a to z pohledu ochrany životního prostředí. Autovraky se řadí, bez jakékoli výjimky, do kategorie nebezpečného odpadu. Obsahují provozní kapaliny a jedovaté látky, které ohrožují jak lidské zdraví, tak i okolní přírodu.

Také patříte mezi majitele autovraku a rádi byste se jej, co nejdříve a nejšetrněji zbavili? Pak se obraťte na web SbohemAUTO.cz.

Proč právě SbohemAUTO.cz?

Pomůže vám rychle a spolehlivě zbavit se vašeho autovraku. Z neřešitelného problému se tak stane problém snadno řešitelný. Společnost nabízí odtah a ekologickou likvidaci zdarma. Kromě toho váš autovrak nabídne k výkupu všem akreditovaným recyklačním centrům.

Každé vozidlo, které je předáno akreditovanému recyklačnímu centru a je určeno k ekologické likvidaci, je podrobeno přesně stanovenému postupu pro jeho zpracování.

K demontáži se využívají nejmodernější technologie, které byly speciálně vyvinuté pro odbornou demontáž a ekologickou likvidaci autovraků. Ty jsou nejprve kompletně rozebrány a demontovány všechny ekologicky nebezpečné součástky. Ty jsou předány k další recyklaci. Stejně tak je učiněno i se všemi provozními kapalinami. Co se skeletu a dalších kovových součástí týká, jsou odeslány do hutí. Tady se použijí pro výrobu železa. Stejné to je i s plastovým a dalším materiálem.

Náležitosti potřebné pro předání vozidla

Připravte si doklad totožnosti. Může to být občanský průkaz nebo platný cestovní pas. Jestliže nejste majitelem vozidla, tak jeho plnou moc, není potřeba ji ověřovat u notáře. Další náležitostí je velký technický průkaz. Některé důležité údaje v něm obsažené se zaznamenávají do potvrzení o ekologické likvidaci vozidla. Samozřejmostí je pak fyzické předání vozidla zprostředkovateli ekologické likvidace. Po předání vozidla obdržíte potvrzení o ekologické likvidaci vozidla.