Pojištění

Úrazové pojištění pod lupou

I tak zdánlivě banální úraz, jakým je například zlomená ruka, může zasáhnout do vašeho rodinného rozpočtu. Přitom se proti takovému riziku můžete pojistit, neboť většina pojišťoven nabízí pro takové případy úrazové pojištění.

Navíc můžete často v rámci jedné pojistky pojistit nejen sebe, ale i partnera nebo děti.

Přehled nabídek

Téměř všechny tuzemské pojišťovny mají ve své nabídce úrazové pojištění, ale u některých si ho sjednáte jen v rámci životního pojištění, případně pojištění cestovního. Dostatek pojišťoven ale nabízí úrazové pojištění jako samostatný produkt.

Nejprve je třeba si promyslet, co od úrazového pojištění vlastně očekáváme. Rozhodně nelze počítat s tím, že když si zlomíte nohu, tak ihned dostanete peníze. Záleží totiž na tom, jaký rozsah pojištění si s pojišťovnou sjednáte. Jednoduše řečeno, zda vaše pojistka kryje i dobu nezbytnou k léčení úrazu nebo „jen“ trvalé následky, které kvůli úrazu vzniknou. V prvním případě dostanete určitou sumu za každý den léčení, ve druhém pojišťovna vyplatí jednorázovou částku, když doložíte, že vám úraz způsobil trvalé poškození. Stejná pravidla platí i pro pojištění smrti – jestliže vaše pojistka kryje jen smrt následkem úrazu, pak v případě infarktu či mrtvice nedostane nic.

Kolik dostanete

Záleží na pojistné částce, na které se s pojišťovnou dohodnete ve smlouvě. Jde ale o maximální částku a konkrétní plnění se odvíjí od rozsahu tělesného poškození, které je oceňováno podle tabulek. Pro příklad lze uvést, že středně těžké omezení hybnosti kolene pojišťovna ohodnotí jako 18%-ní tělesné poškození. Tzn. že při pojistce milion korun dostanete 180 tisíc Kč.

Dále záleží na tom, zda si zlomíte pravou či levou ruku, rozdíl je i mezi palcem, ukazovákem a ostatními prsty na ruce.

Na vyplacenou sumu má vliv i to, zda jste uzavřeli pojistku s lineárním, nebo progresivním plněním. První varianta znamená, že pokud pojišťovna ohodnotí tělesné poškození na 40%, dostanete 40% pojistné částky. U pojistek s progresí se plnění násobí v závislosti na rozsahu trvalých následků.

Výluky

S těmi je třeba počítat jako u všech druhů pojištění. V každé pojistné smlouvě jsou vyjmenovány případy, kdy pojišťovna platit nebude. U úrazů to bývá například v případě patologických nebo únavových zlomenin, nebo dojde-li ke zranění při extrémních sportech apd.