Pojištění

Storno zájezdu si můžete i pojistit

Jak praví lidová moudrost, neštěstí a nemoci nechodí po horách, ale po lidech. Snadno se tak může stát, že si koupíte drahou letní dovolenou a před odjezdem onemocníte vy, nebo vaše dítě. Pak nezbývá než zájezd stornovat, což znamená nepříjemnou finanční ztrátu.

Stornopoplatky cestovek jsou totiž dost přísné a ještě k tomu platí pravidlo, že čím blíž plánovanému termínu odjezdu zájezd zrušíte, tím méně peněz vám cestovní kancelář vrátí. Přitom existuje možnost, jak takovou ztrátu minimalizovat pojištěním storna zájezdu.

Pojištění stornopoplatků

Pojištění storna nabízí řada pojišťoven. Pokud se pojistíte a nebudete moci z vážných důvodů odcestovat, pojišťovna vám doplatí část stornopoplatků, které si z vašich peněz strhla cestovka.

Budete ovšem muset skousnout spoluúčast, která se obvykle navyšuje s blížícím se termínem zájezdu a může činit až 50%, což je zpravidla v případě uzavření pojistné smlouvy 14 dnů před odjezdem.

Další podmínkou pojištění je, že se vztahuje na pojistné události související s úmrtím či onemocněním pojištěného nebo jeho příbuzného, ztrátou zaměstnání, nedoporučením od Ministerstva zahraničí cestovat do dané destinace a s živelní událostí v místě bydliště. Vztahuje se i na blízké osoby, například když klient nemůže odcestovat z důvodu onemocnění dítěte.

Cena pojištění

Obvyklou výší pojištění storna zájezdu jsou 3-4 procenta z celkové ceny daného zájezdu. Výrazné rozdíly však mohou být ve stanovení maximálního limitu pojistného plnění. Zpravidla se tento produkt sjednává v rámci cestovního pojištění a ve většině případů si pojištění storna musíte vyřídit ve stejný den, kdy platíte zájezd nebo jeho poslední splátku.

Pozor na výluky

Jak to u pojištění už bývá, tak i u pojištění storna bývá řada výluk, díky kterým vám nakonec pojišťovna nemusí vyplatit vůbec nic. Příkladem může být situace, kdy klient nezískal cestovní vízum nebo mu zaměstnavatel neschválil dovolenou. Samozřejmostí jsou výluky týkající se změny zdravotního stavu v důsledku požívání alkoholu a jiných omamných látek atd. Zrovna tak se výluka týká zdravotních komplikací těhotné ženy, která v době nákupu zájezdu věděla o svém těhotenství.