Od rozhodnutí stát se podnikatelem až po samotné zahájení samostatného podnikání musí člověk zdolat řadu úskalí. Musí mít především jasno jakou živnost hodlá provozovat a kde bude mít sídlo své firmy. Pak nastává martyrium jednání na úřadech, vyplňování formulářů, placení poplatků a nakonec čekání na vytoužené živnostenské oprávnění.

To jsou překážky, které mohou některé začínající živnostníky odradit. Právě pro ně, ale i pro ty, kteří mají ve všem jasno, ale nechtějí ztrácet zbytečně čas a nervy administrativními úkony, existuje jedinečná služba. Jedná se o založení živnosti online, která prostřednictvím odborníků se vás vše vyřeší.

Co je třeba učinit

Na webových stránkách založení živnosti online vyplnit objednávku a zaplatit poplatek ve výši 1999 korun. Tato částka zahrnuje kompletní založení živnosti online včetně všech poplatků a kolků.

Povinnost mít sídlo platí i pro OSVČ

Jednou z možností je mít sídlo na adrese svého bydliště. Pokud někdo nechce z nějakého důvodu mít sídlo na adrese bydliště, nebo prozatím prostě žádné sídlo nesehnal, může využít za příplatek ve výši 1777 Kč doplňkové (nepovinné) služby. Jedná se o připravené sídlo, ve kterém může živnostník rozjet svou činnost a zůstat zde buď jeden nebo první dva roky. Součástí této služby je také zřízení poštovní schránky, notifikace o došlé poště na e-mailovou adresu a scanování přijaté pošty na první jeden, resp. dva roky.

Živnostenské oprávnění

Než obdržíte tento doklad, který je pro provozování živnosti nezbytný, musíte doložit svou odbornou způsobilost, a to jedním z následujících bodů nebo jejich kombinací:

  • vzděláním (výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, rekvalifikace apd.)
  • praxí v oboru (1,3, 5 nebo 6 let), což je třeba doložit úředně ověřenými kopiemi daňového přiznání s příslušným NACE kódem, nebo potvrzením o zaměstnání, ve kterém je jasně uvedeno, že se jednalo o úvazek minimálně 40 hodin týdně.

Každý dokument prokazující odbornou způsobilost je nutné předložit v originálu nebo v ověřené kopii.