Žijeme v době moderních technologií, jíž by nám předešlé generace mohly závidět. V domácnosti za nás podstatnou část práce vykonají stroje, pro komunikaci s přáteli využíváme sociální sítě nebo mobilní telefony, doprava se taktéž výrazně posunula kupředu. V souvislosti s tím ovšem samozřejmě přibylo také bezpečnostních rizik, které mohou nepříznivě zasáhnout do našich životů a napáchat škody obřích rozměrů. Jedinou správnou ochranu představuje prevence v podobě pojištění. Ty nejzákladnější finanční produkty vám záhy představíme.

Pojištění majetku a nemovitosti

Vlastní domácnost je něčím, do čeho investujeme nemalé finanční prostředky prakticky celý život. Právě proto je majetkové pojištění nutnou součástí výbavy vedoucí k celkové spokojenosti. Tento finanční produkt kryje škody způsobené na nemovitosti jako takové, lze jej ovšem doplnit také o domácnost (vybavení jednotlivých místností, cennosti). Díky uzavření pojistky můžete zase v klidu spát, protože i když vandalové, přírodní živly nebo poruchy techniky způsobí problémy, náklady na opravy nebudete muset hradit ze svých kapes.

Pojištění občanské odpovědnosti

Pokud se rozhodnete uzavřít pojištění nemovitosti u férové společnosti, jako bonus vám možná nabídne také pojištění odpovědnosti za škodu. Že vám toto slovní spojení vůbec nic neříká? Možná jej znáte pod lidovým označením „pojištění na blbost“, což dokonale vystihuje jeho pravou podstatu.

Pro lepší představitelnost uveďme konkrétní příklad. Před obchodem do práce zapomenete zastavit kohoutek a přes den vytopíte sebe i sousedy. Jelikož se jedná o škodu způsobenou činností, která je v občanském životě naprosto běžná, úhradu nákladů obstará pojišťovna. Další jeho nespornou výhodou je také fakt, že jeden produkt se vztahuje na celou domácnost a platí celosvětově. S ochranou tedy můžete počítat i po čas letní dovolené.