Ostatní

Výhodný prodej společnosti se vyplatí

Zakládat svou vlastní společnost a začínat prakticky z ničeho je odvážný krok, který nemusí vždy přinést kýžený výsledek. Pokud se však rozhodnete pro odkup společnosti, která je již zapsána v obchodním rejstříku a je registrovaná k DPH, můžete začít podnikat téměř ihned. K rozjezdu podnikání vám bude stačit pouze několik dní, jelikož tyto společnosti jsou založeny z účelem následného prodeje, ke kterému jsou také po všech stránkách připraveny.

Jaký je postup?

Veškeré formality za vás vyřídí pracovníci firmy Company Consulting. Konkrétně to znamená, že vám zajistí vydání živnostenského listu, provedení změny v Obchodním rejstřík a na Finančním úřadu. Proto využijte prodej plátců DPH, čímž ušetříte mnoho času, který můžete věnovat samotnému podnikání.

Výhody nákupu ready made společnosti

Ready made společnost neboli předzaložená společnost je firma, která je zapsána v Obchodním rejstříku, má svůj název, sídlo, identifikační číslo, jednatele a také plně splacený základní kapitál. Je založena za účelem prodeje konečnému zákazníkovi a nevyvíjí žádnou obchodní činnost. Pokud ready made společnost koupíte, vyhnete se zdlouhavému administrativnímu procesu, který zakládání společností provází a své podnikání uspíšíte až o 10 dní.

Nabídka Company Consulting

Tato firma má ve svém portfoliu několik předzaložených společností, které nabízí k prodeji za velice výhodné ceny. Jednak mají svou historii, a jednak je prodává účetně „vyčištěné“. Hlavní výhodou pro kupujícího je skutečnost, že jsou registrovány jako plátce DPH (mají přidělené DIČ). Kupující se tak vyhne zdlouhavému procesu registrace k DPH, který může trvat více než 90 dní, a to není jisté, zda společnost registraci k DPH vůbec získá. Z tohoto důvodu není třeba skládat žádné jistoty a otázka „vyplatí se prodej společnosti s historií?“ je zodpovězena předem.

Co je v ceně prodeje společnosti?

Obdržíte všechny dokumenty potřebné k převodu společnosti na nového vlastníka. Dále firma Company Consulting připraví účetní a smluvní dokumenty, včetně potvrzení, že prodávaná společnost není zadlužena. V rámci převodu si jako nový vlastník můžete změnit název a sídlo společnosti, předmět činnosti a samozřejmě i jednatele a společníky.