Psaní diplomové nebo rigorózní práce není nic snadného a mnoho studentů pohoří kvůli maličkostem nebo zbytečnostem, které přehlédli při přípravě.

Při samotném plánování sepsání práce je důležité si uvědomit, co zkoušející hledají, a poté mu dát to, co chce. I když je to dobrý návod, aby byl opravdu užitečný, je třeba ho do detailu rozpracovat.

Vaše práce musí být ve vašem oboru srozumitelná

Nejprve identifikujte obor, do kterého přispíváte. Píšete pro biochemiky obecně nebo pro konkrétní podskupinu? Píšete pro historiky umění, přestože čerpáte z teorií v psychologii? Chcete-li zjistit, co se od vás očekává, přečtěte si dobře napsané články a práce ve svém oboru a použijte je jako vzor pro vlastní psaní nebo využijte pomoc s diplomovou prací od profesionálů.

Pokud je vaše práce neobvyklá, můžete ji vylepšit zdůvodněním, proč jste se odchýlili od obvyklého vzorce.

Dbejte na čitelnost diplomové nebo rigorózní práce

Nejprve si napište, co chcete říct. To nemusí být jasné, takže poté, co jste to udělali, zkuste to přepsat, abyste se ujistili, že je text vhodný pro čtenáře. Pomůže to požádat o zpětnou vazbu. Zjistěte, kde je čtenář zmatený nebo zaujatý a použijte tyto znalosti ke zlepšení své práce.

Před odesláním diplomové práce byste měli také revidovat písemné práce, které vaši zkoušející uvidí jako první – pravděpodobně abstrakt, úvod, recenzi literatury a závěr. Vždy proveďte důkladnou korekturu, abyste odstranili všechny chyby v gramatice, pravopisu, formátování a odkazech.

Pokud si nevíte rady, využijte podklady pro rigorózní práce v souladu se zákonem. Profesionální pomoc pro sepsání prací, užitečné rady a návody naleznete na webu profipodklady.cz.