Doporučujeme Novinky Podnikání

Jak moderně na bezpečnost práce

Dodržovat plán bozp je jedním z prvořadých zájmů každého zaměstnavatele. Proto se věnuje spousta času prevenci pracovních úrazů, zaměstnanci jsou školení v oblasti bezpečnosti práce, na riziková místa se umísťují varovné cedulky. Přes veškeré snahy ale stále dochází ve výrobních provozech k pracovním úrazům. Na vině je totiž jev, kterému lze častým opakováním a upozorňováním těžko zabránit. Jde o tzv.provozní slepotu, která je nejčastější příčinou úrazů. Zaměstnanci totiž po určitém čase přestanou všechna varování vnímat. Zabránit provozní slepotě je cílem projektu Visap.

Co je projekt Visap?

Tvůrcem projektu je mladá a progresivní firma Visap s.r.o., se sídlem v obci Žerčice ležící nedaleko Mladé Boleslavi. Jejich hlavním cílem je zefektivnění výrobních procesů, zlepšování pracovního prostředí a eliminace rizik pracovních úrazů. Na místo tradičních a málo efektivních varovných nápisů a cedulek, přišla s převratnou novinkou, kterou je podlahová LED projekce. Varovné značky jsou pomocí optických přístrojů promítány na podlahu v rizikových místech vždy přímo před procházejícího zaměstnance. Pokud se před vámi na podlaze náhle objeví výrazná a nepřehlédnutelná značka „Stop“, je to zcela určitě mnohem účinnější, než všechny cedulky a nápisy.

Jak probíhá spolupráce s firmou Visap

Prvním krokem je sjednání nezávazné schůzky nebo vyplnění objednávky firmy Visap. Její technici provedou důkladnou analýzu celého pracovního procesu, odhalí možná rizika a navrhnou řešení. Optimální řešení je zkonzultováno s objednavatelem a teprve poté realizováno. Výsledkem je zefektivnění celého výrobního procesu, zlepšení pracovního prostředí a v neposlední řadě radikální snížení rizik vzniku pracovních úrazů.

Další možnosti využití světelné signalizace Visap

Vedle přínosu projektu pro výrobní firmy může Visap sloužit i mimo výrobní procesy. Uplatňuje se například jako efektní promítání nejrůznějších reklam, motivů, pozvánek při pořádání společenských, kulturních či sportovních akcí. Firmy nebo poskytovatelé nejrůznějších služeb mohou využít také projekce loga, což může být součástí jejich marketingu.