Doporučujeme

Digitalizace faktur zlepšuje konkurenceschopnost firem

Ruční přepisování faktur patří mezi velice neefektivní a pomalý způsob, který lze naštěstí díky moderním technologiím dnes již zcela nahradit. K tomuto účelu slouží digitalizace faktur pomocí specializovaného softwaru. Automatické vytěžování dat z faktur tak přináší řadu nezpochybnitelných výhod, čímž je mezi firmami stále více využívaný. Použití OCR softwaru ve firmě má navíc vliv na lepší konkurenceschopnost firmy.

Jak vytěžování dat funguje?

Vytěžování dat z faktur využívá specializovaný OCR software neboli optické rozpoznávání znaků (Optical Character Recognition), jež se postará o zpracování faktur. Známá společnost Redque, která nabízí účetní software, rozšířila OCR technologii navíc o umělou inteligenci, čímž je vytěžování dat z faktur ještě efektivnější.

Oskenovanou fakturu stačí poslat e-mailem či nahrát do webové aplikace a o vše už se pak postará systém. Fakturu přebírá umělá inteligence a začíná vytěžovat potřebná data. Předností inteligentního vytěžování dat z faktur je, že pozná jednotlivá data a přiřadí je ke správným polím v účetním programu. Kromě faktur lze zpracovávat i další účetní dokumenty, jako jsou dodací listy, objednávky atd. Import faktur do pohody tak bude velice rychlý a snadný.

Hlavní přínosy vytěžování dat

Není pochyb o tom, že inteligentní vytěžování dat z faktury přináší firmě řadu výhod. Mezi často uváděné výhody patří zejména úspora času zaměstnanců, kteří tak mohou dělat prospěšnější práci. Dále jde také o minimalizaci chybovosti, jelikož automatizace faktur je daleko přesnější. Celý proces vytěžování dat z faktur je tak efektivnější, čímž software poskytuje firmě jistou konkurenční výhodu.

Použití automatického vytěžování dat z faktur má vliv i na vyšší zisky, jelikož při stejném počtu zaměstnanců lze přijmout více klientů či se více věnovat stávající klientele. Nakonec zajistí větší zabezpečení účetních dokladů.