Firmy hovoří o přílišné administrativní zátěži či vysokém riziku absence této skupiny pracovníků z důvodu péče o dítě, nebo také o jejich nedostatečném výkonu ze stejného důvodu.

Ženy po MD z pohledu potencionálních zaměstnavatelů

Matky s dětmi například nemají možnost odpracovávat přesčasy v takové míře jako ženy bezdětné.

K diskriminaci žen s dětmi dochází často při výběrových řízeních, někdy až následně v průběhu pracovního procesu, kdy mohou být ženy ze zaměstnání, například z důvodu časté nemocnosti dítěte, propouštěny, byť pod jinou záminkou, oprávněnou Zákoníkem práce.

Přitom, podle průzkumů, na podnikové úrovni pomáhá zaměstnávání žen po mateřské dovolené zvyšovat produktivitu a snižuje náklady na nábor a školení.

Mnoho společností si naopak matek vracejících se po MD vysoce cení, protože nabízejí dovednosti a zkušenosti, které se na současném trhu často hledají jen těžko.

Pomoc ženám vracejícím se na trh práce

Pomoc lze hledat výhradně u neziskových organizací, které už v průběhu MD ženám nabízejí bezplatné kurzy financované z různých dotačních titulů nebo vsadit na sílu inzerce práce zdarma .

V rámci kurzů se potkávají ženy ve stejné situaci, mohou si předávat vlastní zkušenosti a tipy, obsah kurzů je orientován zejména na:

  • zvýšení sebevědomí

  • časové a finanční plánování
  • motivační kurzy, včetně individuálních konzultací či nácviku pohovoru během fiktivního výběrového řízení

Práce pro každého

Některé organizace dokonce nabízejí přímou návaznost kurzů na trh práce, disponují například databází zaměstnavatelů, kteří mají o ženy po MD zájem, jsou schopni nabídnout zkrácené pracovní úvazky

i sdílená pracovní místa. Tito zaměstnavatelé si uvědomují vysokou motivaci žen po MD podávat maximální pracovní výkon, jsou schopni využít získaných kvalifikací a zkušeností a uvědomují si, že jde o kvalitní zaměstnance, nepoměrně levnější než při náboru z volného trhu práce. Více informací a nabídek na https://abecedaprace.cz .