Novinky

Zálohové výživné, ideální řešení alimentů?

Zálohové výživné je opatřením Ministerstva práce a sociálních věcí, které se tak snaží pomoci rozvedeným matkám, kterým jejich bývalí partneři dlouhodobě neplatí alimenty.

Vymáhání výživného je dnes stejně obtížné, jako vymáhání jakýchkoliv jiných pohledávek. Ovšem v tomto případě tím trpí zejména nevinné děti.

Podle posledního sčítání lidu z roku 2011 je v Česku cca 500 tisíc neúplných domácností a z toho 463 tisíc případů tvoří matky samoživitelky. Právě těm chce ministryně Marxová pomoci tak, že rodič, který se nemůže dočkat alimentů, by je dostal od státu, který by stejnou částku od neplatiče vymáhal.

Jak to bude probíhat

Nárok na zálohové výživné vznikne rodičům nezaopatřených dětí, kterým druhý rodič dluží soudem stanovené alimenty déle než 3 měsíce a dlužnou částku se jim nedaří vymoci ani soudní cestou. Zatím to je tak, že jedině soud nebo exekutor jsou cestou, jak se dostat k výživnému, když domluva s partnerem nefunguje. Rodič musí na soud, který vydal rozhodnutí o výši alimentů, podat návrh na výkon soudního rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo z bankovního účtu neplatiče. Pak je druhá možnost, a to obrátit se na libovolného exekutora, kterému předloží exekuční titul v podobě soudního rozhodnutí o výživném. Alimenty jsou přednostní pohledávkou, která se uspokojuje před případnými dalšími věřiteli. Vedle toho může exekutor dlužníkovi neplatícímu výživné dítěti mladšímu 18 let zabavit řidičský průkaz až do doby, než dlužné výživné dorovná. Výjimku tvoří pouze řidiči z povolání nebo osoby, které potřebují auto k výdělečné činnosti.

Zálohy na alimenty

Kromě soudu a exekuce bude pro přiznání zálohového výživného rozhodující také příjem rodiny. Aktuálně jsou ve hře dvě hranice čistého příjmu, která nesmí překročit:

  • 2,7 násobek životního minima žadatele(ky) a společně posuzovaných osob
  • čtyř- nebo pětinásobek životního minima a společně posuzovaných osob

Životní minimum závisí na počtu členů domácnosti. Například pro rodinu o jednom dospělém a dítěti do 15 let je životním minimem částka 5.280 Kč. Její 2,7 násobek čin 14.256 Kč, čtyřnásobek 21.120 Kč a pětinásobek 26.400 Kč. Zálohové výživné by měly úřady práce poskytovat ve výši stanovené soudem, maximálně ale do výše 1,2 násobku životního minima dítěte. V praxi by tudíž mohlo jít o částky 2.088, 2.892 a 2.940 korun v závislosti na věku dítěte.