Pokácet strom v lese nebo někde na volném prostranství není příliš náročnou činností, pokud člověk ví jak na to, má potřebné vybavení a dodrží zásady bezpečnosti. Mnohem obtížnější je ovšem kácet strom na zahradě v blízkosti domu, elektrického nebo telefonního vedení. To už vyžaduje zkušenost a velkou opatrnost. Vůbec nejhorší je to ovšem v místech, kde není žádný prostor pro klasické směrové kácení stromu, jednoduše řečeno, když strom nemá kam padnout. V takových případech je potřeba zavolat odbornou firmu, která se specializuje na rizikové kácení stromů. Spolehlivě a vysoce profesionálně vám takové kácení provede společnost RD servis, která působí v severomoravském kraji. Je však také možné se s jejími pracovníky domluvit na provedení prací i ve vzdálenějších lokalitách.

Jak se rizikové kácení provádí

V místech, kde skutečně nelze strom porazit klasickým směrovým způsobem, ale ani není dostatečný přístup pro výsuvnou plošinu, se musí přikročit k rizikovému kácení pomocí lezecké techniky. Pracovníci firmy používají stoupací železa, jejichž pomocí vylezou až do koruny stromu. Poté si na horolezeckém laně vytáhnou nahoru motorovou řetězovou pilu a začnou odstraňovat nejprve větve a poté i kusy kmene. Pokud hrozilo poškození například nějaké zahradní stavby, nebo okrasného porostu apd., spouštějí odřezané větve a špalky dolů rovněž na laně. Po celou dobu se pracovníci jistí popruhem upevněným kolem svého pasu a kmene stromu.

Varianta s výsuvnou plošinou

Pokud je strom přístupný například ze silnice nebo zpevněné cesty, používá se ke kácení výsuvná plošina. Tato metoda se považuje rovněž za rizikové kácení, neboť se pracuje ve značných výškách. Stejně jako u předešlé metody se v případě potřeby spouštějí odřezané velké větve a jednotlivé špalky rovněž dolů pomocí lana. Dovolují-li to místní podmínky, mohou se obě metody kombinovat.

V každém případě se majitel pozemku může rozhodnout, zda využije nabídky společnosti RD servis k odklizení dřevin a jejich odvozu, nebo použije dřevo pro své vlastní potřeby.