Doporučujeme

Nový zákon způsobil, že se roční hlášení za odpady už mnohých netýká

Řada lidí už je naučená dělat automaticky přesně to, co byrokratické zákony a předpisy nařizují. Někdy je to výhoda, protože když se z toho stane rutina, už to považujete za samozřejmost. Byrokratických povinností je však v České republice opravdu mnoho a pokud by nějaká z nich odpadla, zajisté by to každého potěšilo. Jednou z povinností je evidovat produkci odpadu. Když dosáhnete zákonných ročních limitů, musíte zpracovávat roční hlášení za odpady a odesílat ho na ISPOP. Zde ovšem došlo k příjemným změnám, které přiněsl nový zákon o odpadech 541/2020 Sb., který přišel v roce 2021.

Přečtěte si o důležitých změnách

Před rokem 2021 platilo, že musí roční hlášení za odpady podávat každý, kdo produkuje více než 100 tun běžného nebo 100 kilogramů nebezpečného odpadu. Nově se hranice u nebezpečného odpadu posunula na 600 kilogramů. Menší producenti nebezpečného odpadu už tak nemusí roční hlášení zpracovávat. Měli by však stále myslet na evidenci, protože ta je stále nutná, aby mohli před kontrolou prokázat, že limitu nedosahují. U běžného odpadu se limit nijak nezměnil.

Limit není jedinou změnou, která přišla. Další změnou je posunutí termínu, do kterého je třeba roční hlášení za odpady zpracovat a odeslat ho na ISPOP. V minulosti byl šibeničním termínem 15. únor. Nyní stačí, když roční hlášení o produkci odpadů 2022 zpracujete a odešlete na ISPOP do 28. února. Více času zajisté uvítáte.

Stále si děláte roční hlášení sami?

Je mnoho povinností, se kterými vám pomohou specialisté a platí to i o problematice odpadů. Na ecoservis.eu najdete specializovanou firmu, které se postará o starosti spojené s odpady za vás. Vy jí zašlete podklady a ona vám zpracuje roční hlášení, které včas odešle na ISPOP. Stále více firem, obcí i podnikatelů využívá této možnosti a vy můžete také.