dum-na-klic-12-205-metru-4-3-garaz-zdene-domy-na-klic-drevostavby-na-klic-1-265×200