Každý rok s sebou přináší celou řadu změn a to i v oblasti finančnictví, pojištění a dalších oblastí, které se týkají nás všech.

Novinky v roce 2018

Zde naleznete stručný přehled podstatných změn. Více podrobností nabízí portál vimvic.cz.

Od 1. 1 . 2018 je její výše stanovena na 12 200 Kč. Minimální hodinová mzda je stanovena na 73,20 Kč.

  • Daně

Tady se jedná především o zvýšení daňových slev na děti. Jedná se o slevu na první dítě, která je pro rok 2018 stanovena na částku 1 267 Kč za měsíc. Zvyšuje se i maximální sleva za školku – na částku 12 200 Kč.

Daňový bonus má přísnější pravidla. Hranice pro jeho využití je 73 200 Kč. Více o daňovém bonusu se dočtete na stránkách vimvic.cz.

  • Důchody

Změny se netýkají pouze výše částky, ale i věkové hranice k odchodu do důchodu. Vzrůstá průměrná výše důchodu o 4% , navýšení se provádí automaticky, a základní výměra se zvýšila o 150 Kč. Pro výpočet důchodu a jeho výše vám pomůže důchodová kalkulačka.

Důchodový věk byl zastaven a hranice pro odchod do důchodu je stanovena na 65 let.

  • Zdravotní pojištění

Minimální záloha stanovená pro zdravotní pojištění je, pro rok 2018, částka 2 024 Kč, pro osoby bez zdanitelných příjmů pak 1 647 Kč.

Vznikla i kategorie nová – státní pojištěnci, do nichž se zařadili studenti starší 26 let (studium prvního doktorského programu v prezenční formě).

  • Sociální pojištění

Minimální záloha se zvyšuje na částku 2 189 Kč za měsíc.

  • Nemocenské pojištění

V uplynulém roce dosahovala nemocenská 60% denního vyměřovacího základu po celou dobu. V letošním roce od 31. dne je to 66% a od 61. dne je to 72%. Více informací se dozvíte v článku výpočet nemocenské.

  • Otcovská dovolená

Novinka pro rok 2018, která nabývá platnosti od měsíce února. O otcovskou dávku může zažádat otec dítěte, který o dítě pečuje nebo osoba, která jej převzala do péče, jež nahrazuje péči biologických rodičů. Otcovskou dovolenou je možno pobírat do věku dítěte 7 let a je vyplácena vyměřovací dávkou 70% denního vyměřovacího základu, za dobu 7 kalendářních dnů.