Pro výstavbu nových fotovoltaických elektráren a snižování emisí je vyhrazen nový balík peněz, z něhož budou moct zájemci čerpat až do roku 2030.

Dotace na fotovoltaiku je dlouhodobý projekt. Díky němu se už povedlo vytvořit pobídky za několik miliard korun a zmodernizovat české domácnosti. A podle posledních informací poběží dál. Peníze z evropských fondů by totiž mělo Česko čerpat až do roku 2030.

Peníze pro veřejné i soukromé instituce

Od příštího roku se ale čerpání změní. Nově bude financování z Modernizačního fondu probíhat prostřednictvím devíti samostatných programů. V tuto chvíli už jsou na stole první tři programy zaměřené na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií, nové obnovitelné zdroje v energetice a zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů. Dalších šest zatím nebylo zveřejněno, dá se ale očekávat, že mezi nimi budou i dotace na fotovoltaické elektrárny.

Modernizační fond už přijímá registrace do prvních třech projektů. A mohou se do něj hlásit nejen věřejné subjekty, ale i ty soukromé. Zájem by měly mít především malé a střední podniky. Aby ovšem firmy nebo veřejné instituce mohly z z balíku peněz čerpat, musí podat předregistrační výzvu. V opačném případě se dotace nedočkají.

Nejistý objem financí

Vzhledem k aktuální situaci budou přihlášky přijímány v podobě elektronických formulářů. Nejsou vyžadovány žádné povinné přílohy. Jestliže úřad shledá, že je to potřeba, vyžádá si nejprve upřesňující investiční návrh. Přesný balík peněz, který mohou jednotlivé subjekty zatím není známý. To samé platí i o celkovém objemu finančních prostředků. Jedinou jistotou tak zůstává rok, do kterého bude možné emisní povolenky a modernizaci dražit. Rokem 2030 tento program končí a s největší pravděpodobností ho nahradí nějaký jiný. O co půjde, to se dozvíme až za několik let.